Medlemsenkät 2024

Vad vill du att Lungcancerföreningen ska fokusera på när det handlar om påverkansarbete och aktiviteter vi ska erbjuda medlemmarna. I den här enkäten ber vi dig hjälpa oss genom att värdera de olika förslagen under påverkansarbete och aktiviteter på en skala 1 till 5 där 1 är minst viktigt och 5 mycket viktigt. Sist kan du hjälpa oss med förslag på föreläsningar som du tycker skulle vara intressanta och värdefulla.

Påverkansarbete

Lungcancerföreningen arbetar aktivt för att påverka olika områden i vården och i samhället. Vilka frågor och områden tycker du är viktigast?
Gradera på en skala från 1 till 5 - där 1 är minst viktigt och 5 mest viktigt.
Gradera på en skala från 1 till 5 - där 1 är minst viktigt och 5 mest viktigt.
Gradera på en skala från 1 till 5 - där 1 är minst viktigt och 5 mest viktigt.
Gradera på en skala från 1 till 5 - där 1 är minst viktigt och 5 mest viktigt.
Gradera på en skala från 1 till 5 - där 1 är minst viktigt och 5 mest viktigt.
Gradera på en skala från 1 till 5 - där 1 är minst viktigt och 5 mest viktigt.
Gradera på en skala från 1 till 5 - där 1 är minst viktigt och 5 mest viktigt.
Valfritt
Ange andra områden du eventuellt tycker är viktiga och gradera dem 1-5 för varje område du anger.

Aktiviteter

Vilka aktiviteter tycker du att Lungcancerföreningen ska fokusera på?
Gradera på en skala från 1 till 5 - där 1 är minst viktigt och 5 mest viktigt.
Gradera på en skala från 1 till 5 - där 1 är minst viktigt och 5 mest viktigt.
Gradera på en skala från 1 till 5 - där 1 är minst viktigt och 5 mest viktigt.
Gradera på en skala från 1 till 5 - där 1 är minst viktigt och 5 mest viktigt.
Gradera på en skala från 1 till 5 - där 1 är minst viktigt och 5 mest viktigt.
Gradera på en skala från 1 till 5 - där 1 är minst viktigt och 5 mest viktigt.
Gradera på en skala från 1 till 5 - där 1 är minst viktigt och 5 mest viktigt.
Gradera på en skala från 1 till 5 - där 1 är minst viktigt och 5 mest viktigt.
Valfritt
Ange andra aktiviteter du eventuellt tycker är viktiga och gradera dem 1-5 för varje område du anger.

Förslag på föreläsningar

När vi planerar för föreläsningar; digitala, på lokala medlemsträffar eller lungcancerdagen behöver vi idéer och förslag. Här kan du föreslå ämnen och/eller föreläsare: