Medlemsenkät 2024

Vad vill du att Lungcancerföreningen ska fokusera på när det handlar om påverkansarbete och aktiviteter vi ska erbjuda medlemmarna. I den här enkäten ber vi dig hjälpa oss genom att värdera de olika förslagen under påverkansarbete och aktiviteter på en skala 1 till 5 där 1 är minst viktigt och 5 mycket viktigt. Sist kan du hjälpa oss med förslag på föreläsningar som du tycker skulle vara intressanta och värdefulla.

Påverkansarbete

Lungcancerföreningen arbetar aktivt för att påverka olika områden i vården och i samhället. Vilka frågor och områden tycker du är viktigast?
1 - Minst viktigt2 - Mindre viktigt3 - Neutralt4 - Mer viktigt5 - Mest viktigt
Tidig upptäckt av lungcancer i primärvården
1 - Minst viktigt
2 - Mindre viktigt
3 - Neutralt
4 - Mer viktigt
5 - Mest viktigt
Införande av lungcancerscreening i alla regioner
1 - Minst viktigt
2 - Mindre viktigt
3 - Neutralt
4 - Mer viktigt
5 - Mest viktigt
Rätten till kontaktsjuksköterska
1 - Minst viktigt
2 - Mindre viktigt
3 - Neutralt
4 - Mer viktigt
5 - Mest viktigt
Utökad forskning, kliniska studier
1 - Minst viktigt
2 - Mindre viktigt
3 - Neutralt
4 - Mer viktigt
5 - Mest viktigt
Rätten och möjligheter till cancerrehabilitering
1 - Minst viktigt
2 - Mindre viktigt
3 - Neutralt
4 - Mer viktigt
5 - Mest viktigt
Snabbare tillgång till nya läkemedel
1 - Minst viktigt
2 - Mindre viktigt
3 - Neutralt
4 - Mer viktigt
5 - Mest viktigt
Jämlik vård oberoende av bostadsort
1 - Minst viktigt
2 - Mindre viktigt
3 - Neutralt
4 - Mer viktigt
5 - Mest viktigt
Gradera på en skala från 1 till 5 - där 1 är minst viktigt och 5 mest viktigt.
Valfritt
Ange andra områden du eventuellt tycker är viktiga och gradera dem 1-5 för varje område du anger.

Aktiviteter

Vilka aktiviteter tycker du att Lungcancerföreningen ska fokusera på?
1 - Minst viktigt2 - Mindre viktigt3 - Neutralt4 - Mer viktigt5 - Mest viktigt
Lokala medlemsmöten med föreläsningar och fikaträffar
1 - Minst viktigt
2 - Mindre viktigt
3 - Neutralt
4 - Mer viktigt
5 - Mest viktigt
Digitala föreläsningar
1 - Minst viktigt
2 - Mindre viktigt
3 - Neutralt
4 - Mer viktigt
5 - Mest viktigt
Stödarbete för patienter t ex sorgebearbetning, samtalsgrupper
1 - Minst viktigt
2 - Mindre viktigt
3 - Neutralt
4 - Mer viktigt
5 - Mest viktigt
Stödarbete för närstående t ex sorgebearbetning, samtalsgrupper
1 - Minst viktigt
2 - Mindre viktigt
3 - Neutralt
4 - Mer viktigt
5 - Mest viktigt
Bevaka och förmedla forskningsnyheter från internationella och nationella konferenser
1 - Minst viktigt
2 - Mindre viktigt
3 - Neutralt
4 - Mer viktigt
5 - Mest viktigt
Arbete med att skapa opinion exempelvis med debattartiklar, paneldiskussioner, konferenser, mm.
1 - Minst viktigt
2 - Mindre viktigt
3 - Neutralt
4 - Mer viktigt
5 - Mest viktigt
Kommunikation och kampanjer via sociala medier och hemsida
1 - Minst viktigt
2 - Mindre viktigt
3 - Neutralt
4 - Mer viktigt
5 - Mest viktigt
Publicera mer informationsmaterial
1 - Minst viktigt
2 - Mindre viktigt
3 - Neutralt
4 - Mer viktigt
5 - Mest viktigt
Gradera på en skala från 1 till 5 - där 1 är minst viktigt och 5 mest viktigt.
Valfritt
Ge exempel på vad för informationsmaterial du eventuellt önskar
Valfritt
Ange andra aktiviteter du eventuellt tycker är viktiga och gradera dem 1-5 för varje område du anger.

Förslag på föreläsningar

När vi planerar för föreläsningar; digitala, på lokala medlemsträffar eller lungcancerdagen behöver vi idéer och förslag. Här kan du föreslå ämnen och/eller föreläsare: