Inkludering av patienter i kliniska studier/prövningar

Testbed Sweden genomför ett delprojekt med syfte att förstå vilka kompetenshöjande eller andra insats som behövs i vården för att fler patienter ska erbjudas en klinisk studie. Den här enkäten avser att undersöka hur möjligheter att inkludera patienter i kliniska prövningar ser ut vid olika kliniska verksamheter runt om i landet. Vi vänder oss till dig som är verksamhetschef, läkare eller forskningssjuksköterska/kontaktsjuksköterska på en onkologisk mottagning.

Kliniska prövningar avser studier där läkemedel, medicinteknik eller metoder testas på patienter i deras kliniska miljö.

Dina svar sparas endast på denna webbserver och insamlade data hanteras endast av behörig personal från Testbed Sweden som arbetar med projektet samt av teknikleverantören Weekend Webbexperterna. 

För eventuella frågor är du välkommen att ta kontakt med:

Kontaktperson

Flervalsfråga, du kan fylla i ett eller flera alternativ.
Flervalsfråga, du kan fylla i ett eller flera alternativ.