Enkätundersökning om möjligheter och hinder för att inkludera cancerpatienter i kliniska prövningar

Testbed Sweden Precision Health Cancer genomför ett delprojekt med syfte att förstå vilka kompetenshöjande eller andra insatser som behövs i vården för att fler cancerpatienter ska erbjudas en klinisk prövning. Den här enkäten avser att undersöka hur möjligheter att inkludera patienter i kliniska prövningar ser ut vid olika kliniska verksamheter runt om i landet.

Vi vänder oss till dig som är verksamhetschef, läkare eller forskningssjuksköterska/kontaktsjuksköterska på en onkologisk/hematologisk mottagning eller klinisk prövningsenhet.

Testbed Sweden Precision Health Cancer är ett initiativ som samlar Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden (GMS), SciLifeLab, regioner, akademi, industri- och patientföreningar samt myndigheter. Det femåriga projektet, med finansiering från Swelife, syftar till att skapa en innovationsmiljö som underlättar införandet av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården.
Enkäten tar ca 10 min att besvara. Dina svar sparas endast på denna webbserver och insamlade data hanteras endast av behörig personal från Testbed Sweden som arbetar med projektet samt av teknikleverantören Weekend Webbexperterna. 

För eventuella frågor är du välkommen att ta kontakt med: Mikaela Friedman, mikaela.friedman@ki.se.

Stort tack för din medverkan!

Flervalsfråga, du kan fylla i ett eller flera alternativ.
Flervalsfråga, du kan fylla i ett eller flera alternativ.
Flervalsfråga, du kan fylla i ett eller flera alternativ.