Migrering av webbplatser

Migrering innebär oftast mycket mer än flytt av innehåll. Innehållet bör värderas, omstruktureras och alla inblandade ska vara med och hålla en strikt tidsplan.

Boka ett online-möte

Kontakta oss

Migrering

Alla som någon gång varit inblandade i ett projekt som går ut på att flytta en webbplats (intern eller extern) från ett system till ett annat vet vilka utmaningar det innebär!

Det handlar om så mycket mer än bara flytt av data. Det är mycket som skall planeras och genomföras på ett korrekt sätt och i rätt ordning för att flytten skall gå så smidigt som möjligt och för att slutresultatet skall bli så bra som möjligt.

Inte sällan krävs det regelbunden kontakt med leverantören av plattformen och dessutom en hel del tekniska kunskaper för att kunna förstå möjligheterna och begränsningarna med verktyget och inte minst förmågan att få leverantören att förstå ens behov och förväntningar så att de kan leverera på ett korrekt sätt.

Varje migreringsprojekt är unikt och måste planeras och genomföras utifrån dess specifika förutsättningar men listan på saker att tänka på är oftast liknande och kan inte sällan innehålla upp till 100 punkter.

Vi har jobbat i ett antal sådana projekt och kan hjälpa till att såväl planera som genomföra detta på bästa sätt.

Vill du veta mer om migrering?

Fyll i din e-post adress nedan så skickar vi dig en länk till en nedladdningsbar pdf med mycket mer intressant information om vad man skall tänka på i en migreringsprocess.

Vi använder enbart din e-post adress för att skicka dig den beställda informationen samt eventuella framtida nyhetsbrev och inlägg i ämnet om du så godkänner nedan.

Vi lämnar inte ut din e-post adress till någon annan part.

 

Våra tjänster

Kontakta mig för mer info!

Anders Alhbin

Anders Alhbin

Projektledare

Maila Anders
070/325 33 10

Google meet

Boka Onlinemöte

Boka online möte med oss via Google Meet så kan vi diskutera era behov och se hur vi kan hjälpa er!

Läs mer och boka möte